คำถามสัมภาษณ์งานยอดฮิต

อยากได้งาน ต้องอ่าน!

questions-job-interview

สัมภาษณ์งาน หรือ “Job interview” ไม่ว่าการสัมภาษณ์งานจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ คำถามส่วนใหญ่ แทบจะไม่แตกต่างกันมาก แต่อาจจะแตกต่างกันเฉพาะสำนวนในการพูดโต้ตอบในแต่ละบุคคล แต่ละคนอาจมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกัน

เตรียมตัวก่อนไปรับการสัมภาษณ์

คนที่ประสบความสำเร็จในการเข้ารับการสัมภาษณ์และได้งาน คนส่วนใหญ่ มักจะมีการเตรียมตัว ประมาณว่า คล้ายๆ กับทำข้อสอบเลยทีเดียว นอกเหนือจากการเตรียมในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแล้ว การที่จะทำให้เกิดความมั่นใจระหว่างการสัมภาษณ์มากยิ่งขึ้น นั่นคือ การเตรียมตัวและคาดเดาเกี่ยวกับคำถามที่น่าจะถูกสัมภาษณ์ เตรียมคำตอบ ย่อมจะได้เปรียบกว่าผู้ถูกสัมภาษณ์รายอื่นๆ

อีกอย่างหนึ่งที่ควรเตรียมตัวก่อนรับการสัมภาษณ์ นั่นคือ การศึกษาประวัติของบริษัท รายชื่อผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ เป็นการแสดงออกให้เห็นว่า เรามีความสนใจที่จะทำงานกับบริษัทนี้

คำถามสัมภาษณ์งานที่มักถูกถามเป็นประจำ

  • แนะนำตัวเอง
    Tell me about yourself
    เน้นตอบ: เรื่องวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การเรียนที่เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่สมัคร
  • ทำไมเราต้องรับคุณเข้าทำงาน
    Why does our company have to hire you?
    Why should we hire you?

    เน้นตอบ: ประสบการณ์ทำงานที่ผ่าน ความตั้งใจ ขยันศึกษา
  • สาเหตุที่ลาออกจากที่ทำงานเก่า
    Why did you leave your old job?
    Why did you leave your last job?

    เน้นตอบ: เรื่องบริษัทที่ใหญ่ขึ้น และอยากจะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  • ข้อดีข้อเสียของตัวคุณ
    Your pros and cons
    Your strength and weakness

    เน้นตอบ: ข้อดี เช่น ความสามารถพิเศษ ความสำเร็จที่ผ่านมา ข้อเสีย เช่น เวลาที่ไม่สามารถกำหนดได้แน่นอน เป็นต้น
  • คุณมีคำถามอะไรไหม
    Do you have any questions for me?
    เน้นตอบ: ถามรายละเอียดของงาน ข้อมูลของทีมงาน

เมื่อทราบคำถามหลักๆ ในการเข้ารับการสัมภาษณ์แล้ว เชื่อว่า น่าจะทำให้ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ได้ตระเตรียมคำตอบได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

คำศัพท์บทความนี้ที่น่าสนใจ

  • Hire แปลว่า จ้าง
  • Old Job / Last Job แปลว่า งานเก่า
  • Pros and cons แปลว่า ข้อดีและข้อเสีย
  • Strength แปลว่า จุดแข็ง / จุดเด่น
  • Weakness แปลว่า จุดอ่อน

Post a Comment

Previous Post Next Post